Kurslar

Diksiyon:  

Diksiyon, dinlemeye doyamadıklarımızla dinlerken usandıklarımız arasındaki gerçek farkı oluşturan, seslerin duygular ve düşüncelerle dans edebilmesini sağlayan gelişmiş bir yetenektir. Doğuştan gelen etkili ve güzel konuşma yetisine ne yazık ki herkes sahip değil, ancak etkili ve güzel söz söylemek bir sanattır ve doğru bir eğitimle herkes bu yeteneğini geliştirebilir. Tam da bu noktada devreye giren diksiyon kursları, geliştirmediğiniz ama ihtiyacını duyduğunuz düzgün bir diksiyona ve dolayısıyla etkili ve güzel konuşmaya sahip olmanın kapısını aralıyor.

Etkili ve Hızlı okuma

Etkili ve Hızlı Okuma kursumuzda kursu alanlara başlıca alttaki kazanımlar kazandırılmaktadır.

 • Okuyucunun kendi okuması ile ilgili farkındalığını artırmak.
 • Hızı ve Kavramayı etkileyen etmenleri ve kötü okuma alışkanlıklarını gidermek.
 • Göz devinimlerini geliştirerek görsel algı kapasitesini artırmak.
 • Hızlı ve etkili okumastratejilerini öğrenmek.
 • Hızlı ve etkili okumastratejilerini öğrenmek.

Osmanlıca

 Osmanlıca; Türklerin yüzyıllar boyunca geliştirdikleri özgün bir dildir. Hem Arapçadan hem Farsçadan faydalanmış ama ikisi de olmamıştır.  Gelecekle geçmiş arasındaki köprüyü sağlam kurabilmenin yolu, Osmanlı Türkçesini okuyup anlayabilmekten geçmektedir. Kursumuzda herkese Osmanlıcayı kapsamlı öğretmek istemekteyiz.

Tiyatro

Oyunculuk bazen çok fazla yetenek, bazen biraz şans ve çokça çalışmaktır. Eğitim bu sürecin ilk aşamasıdır.  Eğitim diğer eğitim süreçleri gibi okul binası ile öğrenci arasındaki pasif bir diyalogdan ibaret değildir. Oyunculuk çok fazla standartları olmayan, belirli bir program ve strateji içermeyen, hayat boyu süren ve kendini yenilemen gereken bir meslektir.

Drama

Drama ile birey düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular. Bu süreçte de yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur. Böylece birey duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme, konuşarak iletişim kurabilme gibi yeteneklerini geliştirir.

Yaş Pasta Yapımı

Bu programda, öğrencilere pastane mutfağı araç, gereç ve ekipmanlarını kullanarak, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun bir şekilde yaş pasta yapma ve servise hazır hale getirme bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenmiştir.

Almanca

Bu seviyeyi bitirdikten sonra alışık, gündelik deyimleri ve basit cümleleri anlayabilir ve kullanabilirsiniz. Kendinizi ve başkalarını tanıtabilirsiniz, ayni şekilde gündelik hayata dair sorular sorabilir ve cevaplar verebilirsiniz mesela nereden geldiğiniz, nerde oturduğunuz, hangi insanları tanıdığınız veya nelere sahip olduğunuz hakkında.

Arapça

A-1 Düzeyi: Basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına Arapçada bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.

A-2 Düzeyi: Günlük hayat, yaşanan deneyimler, sağlık ve beslenme, doğa, çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji ile ilgili konularda günlük ifadeleri Arapçada dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.

Takı  Tasarım

Kuyumculuk tekniklerini kullanarak bir takıyı tasarlama, ölçülerini belirleyerek kâğıda aktarma ve üretimini yapabilme becerisi kazandırılır.

İngilizce

A-1 Düzeyi: Bu seviyede ingilizce bilen kişiler yalnızca bazı temel kelimeleri bilmektedir. Bu sebeple A-1 seviyesinde olan kişilerin ingilizce anlama ve ingilizce konuşması zordur.

A-2 Düzeyi:  A-1 seviyesinin bir üst seviyesi olan A-2 seviyesinde olan kişiler basit ingilizce kalıplarını bilmektedir. İngilizce kelime bilgisi A-1 seviyesine göre daha fazla olup, basit temel kalıplar ile kurulan cümleleri zorlanmadan anlayabilirler.

B-1 Düzeyi: Bu grupta bulunan kişiler daha fazla kelime bilgisi ve daha fazla ingilizce kalıbına hakimdir. Karşısında tane tane konuşan kişiler olması durumunda konuşulan bir çok konuyu rahatlıkla anlayabilir ve zorlanmalarına rağmen yanıt verebilirler.

İngilizce

Bilgisayar kursumuzda eğitim içeriği aşağıdaki gibidir;

 •  Bilgisayar kullanma; temel donanım ve temel programları kullanmak
 • İşletim sisteminin kurulumu; işletim sistem kurulumu ve sonrasındaki işlemleri yapabilmek.
 • İnternet ve e-posta yönetimi; internet ve e-posta yönetim yazılımlarını kullanmak
 • Kelime işlemci; ofis yazılımlarından Word programının kullanımını öğrenmek
 • Elektronik tablolama; ofis yazılımlarından Excel programının kullanımını öğrenmek
 • Sunu hazırlama; ofis yazılımlarından Power Point programının kullanımını öğrenmek

İşaret  Dili

İşaret Dili Eğitimi, el hareketleri ve yüz mimiklerinden oluşan işitme engeli olan bireylerin iletişimini sağlayan araçtır. İşaret Dili Eğitimi ile beraber farklı hareket ve işaretler ile işitme engelliler ile iletişiminizi sağlayabilirsiniz.

Hasta kabul işlemleri

 Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş/çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alan, arşivleyen kişidir.

Ayrıca programın kapsamlı içeriği aşağıdaki gibidir;

 • Bilgisayar, Temel Donanım Ve Programlarını Kullanmak / Bilgisayar Kullanma
 • Bilgisayarda Doküman Hazırlamak / Doküman Hazırlama
 • Sosyal Çevresi İle Etkili İletişim Kurmak / Sosyal Hayatta İletişim
 • İş Yerinde Etkili İletişim Kurmak / İş Hayatında İletişim
 • Randevu Ve Konuk Kabulü Programı Yapmak / Randevu Ve Konuk Kabulü
 • Problem Çözmek / Problem Çözme
 • Hasta Hizmetlerini Yürütmek / Hasta Hizmetleri
 • Tedavi Hizmetlerini İzlemek / Tedavi Hizmetleri
 • Tıbbi Arşivleme Yapmak / Tıbbi Arşivleme
 • Kurum İçi Yazışmalar, Kurumlar Arası Yazışmalar, Raporlar, Tutanaklar
 • İnsanın Yapısına İlişkin Temel Sağlık Tanım ve Terimler,
 • Tedavi Hizmetleri, Rehabilitasyon Hizmetleri, Sağlığın Geliştirilmesi Hizmetleri
 • Hastanelerin Tanımı ve Türleri gibi konuları içermektedir.
 • Sekreterlik Çeşitleri, Sekreterin Bilgi ve Beceri Düzeyi İle İlgili Özellikleri
 • Sekreterin Diğer Özellikleri, Genel Olarak Sekreterlik Hizmetleri
 • Sekreterlikte İletişim ve Telefon Konuşmalarında Dikkat Edilecek Hususlar
 • Arşivin Yapı ve Özellikleri, Hasta Dosyaları Arşivinin Yönetim ve Organizasyonu
 • Diğer Ünitelerle Fonksiyonel İlişkileri
 • Hasta Dosyaları Arşivi Komitesi
 • Tıbbi Dokümanların ve Hasta Dosyalarının Hukuki Durumu
 • Arşivleme Araçları
 • Hasta Dosyalarının Önemi, Düzenlemesi ve Kapsamı, Oluşturan Formlar,  Numaralandırma ve Sıralanması
 • Hasta İndeks Kartlarının Düzenlenmesi
 • Hastalık ve Ameliyat İndeksleri, İndekslerinin Kullanım Amaçları, İndekslerinin İçeriği

Halk Oyunları

Halk oyunlarında, ilgili yöreye ait oyunları müzik ve ritim bilgisi eşliğinde en iyi şekilde sahneleme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Pastacı Çırağı

Kişisel bakım, işe hazırlık, sanitasyon, yiyecek ve içecek hizmetlerinde HACCP, bulaşık yıkama ve çöp atımı, besin öğeleri, besin grupları, basit tatlılar gibi konularda eğitim verilen kursun bütünüdür.

Aşçı Çırağı

Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak kendisine verilen görevleri yerine getiren, üstlerinin denetiminde çalışan, mesleğe yeni başlamış mutfak elemanın eğitiminin verildiği programdır.

El Nakışları

Branşın eğitiminde öğrencilere, basit nakış iğne tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme ve basit nakış iğne tekniklerini uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Makine Nakışları

Öğrencilere; makinede Türk işi tekniğine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, tekniği uygulayabilme ve makinenin basit arızalarını giderebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

İğne Oyası

Dünya literatürüne “Türk danteli” olarak giren, tekniği örgü olan bir el sanatıdır. Programda, öğrencilere farklı teknikleri uygulayarak iğne oyası yapma becerisi kazandırılır.

Bağlama

Bağlama enstrümanını, bağlama düzeninde temel, ikinci ve ileri düzeyde, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilme bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Gitar

Batı müziği dönemlerine göre klasik gitar için bestelenmiş olan eserlerle ilgili teknik, icra bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı, klasik gitar müziği dağarcığının oluşturulmasını sağlayan bir eğitim programıdır.

Keman

Batı müziğinde, kemanı temel, ikinci ve ileri düzeyde genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilmesinin hedeflendiği bir eğitim programıdır.

Hüsn-İ Hat

Nesih, sülüs, talik ve divani gibi İslam yazılarından birini veya birkaçını meşk usulü ile öğrenme ve bu yazıları temel seviyede güzel yazma bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Ebru

Kitre sayesinde yoğun hale getirilmiş suyun üzerine, özel olarak hazırlanmış boyalar aracılığıyla meydana getirilen desenlerin, kağıt üzerine nakledilmesi neticesinde yapılan bir süsleme sanatıdır. Görsel açıdan çok hoş renkler ve desenler meydana gelirken, evler için de çok değerli dekorasyon öğeleri oluşur. Ebru sanatında en önemli unsurlardan arasında; oda sıcaklığı, kullanılan boyaların ve fırçaların kalitesi yer almaktadır.

Resim

Bireylere desene uygun hazırlık yapabilme, teknikleri uygulayabilme ve renklendirerek resim uygulamaları yapabilme becerisi kazandırılır.

Katı Sanatı

Deri veya kâğıt üzerindeki bir desen ya da yazıyı keserek veya içini oyarak bir zemine yapıştırma ve kompozisyon uygulamalarını yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir programdır.

Tezhip

Farsça bir kelime olan, altın ile süsleme anlamına gelen tezhip; ferman, berat ve Kur’an ayetleri gibi değerli evrak ve levhaların yüksek manevi değerini ifade etmek amacıyla gelişen bir sanat dalıdır. Tezhip sözcüğü yalnız altınla yapılanın dışında, toprak boyalarla yapılan bezemeler için de kullanılır. Yalnız altınla yapılan tezhibe “halkari” denir. Tezhip yapan sanatçıya “müzehhib” tezhiplenmiş yapıta da “müzehheb” adı verilir.

Yağlı Boya ResimYağlı boya resim öncesi işlemlerini hazırlama, resmi tuvale aktarma ve yağlı boya tekniğini uygulama bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıd