Huzurevi

Isparta Belediyesi Huzur Evi olarak nitelikli bir yaşam sürdürmekte güçlük çeken birey ve grupların; maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesinin ve ihtiyaçlarının karşılanmasının bir insan hakkı olduğu anlayışı içinde, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunması ve hayat standartlarının iyileştirilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününü, alanlı ilgili olan kesimler ile işbirliği içerisinde yürütmektir.

 

Amacımız;

– Yaşlılarımıza karşı tutum ve davranışlarda daima sevecen, anlayışlı ve sıcakkanlı olma, – Yaşlılarımızı ihtiyaç duyabilecekleri her konuda destekleme, – Yaşlılarımıza özgüven kazandırma, – Yaşlılarımıza sosyal ve kültürel faaliyetlere katarak boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlama, – Yaşlılarımızın daha iyi imkânlarla yaşamalarının sağlanması, – Kuruluş ortamını aile ortamı ölçütlerinde görebilme, – Yaşlılarımızın sosyal ve kültürel faaliyetlere katılarak kendilerini toplum içerisinde ifade etmelerini sağlama, – Yaşlılarımızın bulundukları düzeyden sosyal yaşama dâhil olabilecek en iyi düzeye çıkarabilme, – Yaşlılarımızı psiko-sosyal açıdan sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırma, – Kuruluş ortamını aile ortamı ölçütlerinde görebilme, – Yaşlılarımızı ve yakınlarının kuruluşumuzdan aldığı tüm hizmetlerden memnuniyetini sağlama,