Gençlik Merkezi

Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Genlik Merkezi olarak vizyonumuz Milletine sevdalı, hürdüşünebilen, milli ve manevi değerlerine bağlı, cumhuriyet ve demokrasiyi benimsemiş, donanımlıbir gençlik yetişmesine katkıda bulunmaktır.

  • Serbest zamanlarında ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlemek,
  • Bedensel ve zihinsel gelişimlerini sağlayabilecekleri, zararlı alışkanlıklardan korunabilecekleri zemini hazırlamak,
  • Eğitim ve istihdamlarına yönelik kurs,seminer ve girişimcilik programları düzenlemek,
  • Akranlarıyla kaynaşmalarını, sevgi, saygı hoşgörü, nezaket gibi değerleri benimsemelerini sağlamak,
  • Ailenin kutsallığını, anne, baba ve diğer aile büyüklerine karşı sevgi ve saygı bilincini edinmelerini temin etmek,
  • Farklılıklarımız zenginliğimizdir anlayışını benimseyerek milli birlik ve beraberliğimize katkıda bulunmalarını sağlamak,
  • Karar alma ve uygulama süreçleriyle ilgili bilgilendirilmelerine ve bu süreçlere etkin şekilde katılımlarına imkan oluşturmak,
  • Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimlerini kolaylaştırmaktır.