Birimlerimiz

Oğuz ata

 

Oğuzata Eğitim Kursları, Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde 2010 yılından bu yana lise ve üniversite sınavlarına yönelik faaliyet gösteren tamamen ücretsiz hazırlık kurslarıdır. Bu kurslarımızda TEOG, YGS ve LYS kurslarına yönelik bütün çalışmalar öğrencilerimize eksiksiz bir şekilde verilmektedir.

Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Ziya GÜNAYDIN’ ın hedef gösterdiği ‘‘eğitimde fırsat eşitliği’’ ilkesinden yola çıkarak maddi imkanları yetersiz ailelerin çocuklarının lise ve üniversiteye yerleştirme sınavlarında başarılı olmaları için gerek duydukları kurs ve kaynak kitap ihtiyaçlarını karşılama noktasında bir umut ışığı olmuştur. Oğuzata Eğitim Kursları şimdiye kadar binlerce öğrenciye verdiği kaliteli eğitim hizmetiyle iyi bir lise ve üniversiteye yerleşmelerini sağlayarak bu öğrencilerin iyi bir geleceğe sahip olma noktasında büyük rol oynamış, onların hayatlarını değiştirmiştir.

Bilim ve teknolojinin öncü olduğu çağımızda deneyimli ve alanında uzman kadromuzla geleceğin fertlerini yetiştirmekteyiz. Öğrencilerimizin okuyan, araştıran, öz güveni yüksek, ezberci kalıplardan sıyrılmış, öğrenmeyi öğrenen bireyler olmalarını hedeflemiştir. Eğitimin milliyetçi kalesi olan Oğuzata öğrencilerini her şeyden önce toplumun düzeninin ve devamlılığını sağlayacak iyi bir insan olarak yetişmelerini ve Atatürk’ çü, vatanperver, milletperver niteliklere sahip Türk gençliği olmalarını ülkü edinmiştir.

Oğuzata Eğitim Birimi kayıtlarımız dönem kapandığında başlamakta ve dönem başlamadan önce eğitimlerimiz başlamaktadır.

Bu doğrultuda yıllardır Isparta halkına hizmet veren kurslarımız Isparta’mızın ve ülkemizin geleceği aydınlatmada üzerine düşen görevi layığıyla yerine getirmeye devam edecektir.

Ayrıca eğitim kurumumuzda 2010 yılından bugüne toplamda 3.500 öğrenci eğitim görmüştür.

 

 

Ismek

 

Hedef Kitlemiz: Dünya genelinde yetişkin eğitiminin profili, toplumlara ve katmanlarına göre hayli çeşitlilik göstermektedir. Ülkemizdeki en yaygın yetişkin eğitim kurumu olan ISMEK’ in hedef kitlesi de oldukça zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Kursiyerlerimiz arasında: en kadınları, genç kızlar ve erkekler, işsizler, halen bir işte çalışanlar, yaşlılar, emekliler vb. toplumun her kesiminden insanlar bulunmaktadır. Örgün eğitimin herhangi bir kademesinden ayrılmış kursiyerlerimizin yanında bu kurumlardaki eğitimlerini en üst düzeyde tamamlamış olanlar da ISMEK eğitimlerini tercih edebilmektedir.

ISMEK’ te eğitim alabilmek için 15 yaşını doldurmak gerekmekte, üst yaş sınırı ise bulunmamaktadır. Zorunlu ilköğretim yaşını tamamlamış her vatandaşımız ISMEK kursiyeri olabilmektedir. Bunun yanında 15 yaşından küçükler içinde kurslar vermekteyiz. Kayıtlar her yıl Eylül ayında yapılmakta; dersler Ekim ayında başlamaktadır. Haziran ayında ise eğitim dönemi sona ermektedir. Yılda üç dönem hizmet verilmektedir. MEB’ nin belirlediği müfredatlar çerçevesinde 3-3.5 ay eğitimlerimiz sürmektedir. Branşın kredisini dolduran ve başarılı olan kursiyerlere SDÜ (Süleyman Demirel Üniversitesi) onaylı kurs bitirme sertifikası verilmektedir. ISMEK’ in vermiş olduğu SDÜ onaylı kurs bitirme belgeleri bütün Türkiye’ de geçerlidir.

Sosyal Fonksiyonlar: ISMEK eğitimleri, Isparta’ lıların içindeki yetenekleri keşfedip ortaya çıkarmakta, istihdam edilebilirliklerini artırmakta, farkındalıklarını ve birikimlerini zenginleştirmekte, üretip gelir elde etmelerine imkan hazırlamaktadır. Kursiyerlerimizi rehabilite eden, yalnızlıktan kurtaran ve dostluklar kurdurarak sosyal bir çevre edindiren, özgüven kazandıran kurs merkezlerimiz birer kültür mozaiği olması açısından da önem taşımaktadır. Eğitimlere katılan guruplar arasında; yaş, din, dil, ırk, uyruk, eğitim düzeyi, cinsiyet, meslek, statü vb. hiçbir ayrım gözetilmeden pek çok insan kurs merkezlerinde bir araya gelmektedir. Bu ortamlarda kültürel paylaşım ve etkileşim en üst şekilde gerçekleşmektedir. Bu açıdan ISMEK eğitimleri, toplumsal barışın korunup geliştirilmesi hususunda çok önemli fonksiyonlar icra etmektedir.

 

 

El sanatları

 

Isparta Belediyesi olarak kaybolmaya yüz tutmuş ‘‘Türk El Sanatlarını’’ gelecek nesillere aktarmak amacıyla el nakışı atölyeleri ve tekstil atölyeleri kurularak kadınlarımıza istihdam oluşturulmuştur.

Çağımızda teknolojinin her alanda olduğu gibi el sanatlarında da yer almasıyla, milli kültürümüzün bir bölümünü oluşturan el sanatları kendine has özelliğini yitirmiştir. Yeniden bu niteliklerin günlük yaşantımızda yerini alması, milli mirasımızın gelecek nesillere aktarılması ve kaybolmaması amacıyla önemli adımlar atmaktayız.

Gerek atölyemizde, gerek mahalle kurslarımızda ve evlerimizde yapılan çalışmalar tamamen ev hanımlarımız tarafından yapılmaktadır. Amacımız; ev hanımlarımızın el emeklerini kazanca dönüştürerek aile ekonomilerine katkıda bulunmaları bizlere mutluluk vermektedir. ,

 

El nakışı olarak ipek ip, ipek kumaş ile yapılan çalışmalarda;

TÜRK İŞİ, HESAP İŞİ, ANTEP İŞİ, MARAŞ İŞİ, TEL KIRMA, KANAVİÇE, KOZA, ve İĞNE OYASI teknikleri uygulanmaktadır.

Tekstil Çalışmalarımızda;

YATAK ÖRTÜSÜ, PİKE TAKIMLARI, NEVRESİM TAKIMLARI, BEBEK ve ÇOCUK YATAK TAKIMLARI, KIRKYAMA EL ve MAKİNA ÇALIŞMALARI yapılmaktadır.

 

 

Evlendirme

 

Isparta Belediyesi Evlendirme Memurluğuna müracaat eden çiftlerin şahsen gelmeleri gerekmektedir.

Başvuru esnasında istenen belgeler;

 • Nüfus Cüzdanı asılları
 • Nüfus Cüzdanı fotokopileri
 • Beşer adet vesikalık fotoğraf
  Bu belgeler geldikten sonra sağlık raporu evrağı verilecektir. Aile hekimlerine yönlendirilirler. Çiftlerin dosyası hazırlanarak vatandaşın isteği doğrultusunda belirledikleri tarihte nikahları kıyılır. Nikah kıyıldıktan sonra mernislerini yazıp nüfus müdürlüğüne gönderiyoruz.

2016 yılının ilk 10 ayında 1367 adet nikah kıyılmıştır.

 

 

El İzi

Isparta’lı hanımlarımızın unutulmaya yüz tutmuş el işi el izi emeklerinin sergilendiği platform.

 

Kültür

Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Belediyemizin hizmet alanı kapsamında kent halkının kültür sanat yaşamına katkı sağlar. Kentin ihtiyaç duyduğu her türlü etkinliklere mekân sağlar, nitelikli etkinlikler için bilim insanları, kültür sanat insanları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gerekli görülen diğer kişi ve kurumlar ile işbirliğine gider.

Mevcut kültürel ve tarihsel zenginlikleri çoğaltmak ve kent kültürünün örülmesine katkı yapmak üzere etkinlikler düzenler, yayınlar yapar, kent kimliği, tarihi ve kültürü üzerine gelecek kuşaklara da rehberlik etmek ve bugünü ileriye aktarmak amacıyla çalışmalar yapar. Uzmanlar ve bilim adamlarıyla işbirliği yaparak kent insanını daha ileriye taşımak görevini yerine getirir.

Kültürün, sanatın kent insanı üzerindeki etkilerinin olumlu ve geliştirici olması yönünde çalışmalarını sürdürür. Bu çalışmaları yaparken kentin tüm fertlerini (çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek, engelli, sosyal ekonomik ve kültürel anlamda dezavantajlı) gözeterek eğilimlerini, isteklerini göz önüne alarak karar verir ve uygular.

Gerekli görülen hallerde etkinlik öncesi, hedef kitle ve ihtiyaçları belirler ve projeleri hayata geçirir.

Kentin tarihi değerlerine ve kültürel zenginliklerine sahip çıkar, gün ışığına çıkarılmasına, var olanların tanıtılmasına yardımcı olur.

Çocukların ve gençlerin kentlerini, tarihini tanıması ve koruması bilincini oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışmaları yapar ve etkinlikler düzenler.

Çocukların, gençlerin, kadınların, engelliler ile sosyal ve kültürel ekonomik anlamda da dezavantajlı kesimlerin, yetişkinlerin boş zamanlarını nitelikli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak için eğitsel, sanatsal ve kültürel projeler hazırlar ve hayata geçirir.

Kentin tanıtımı için etkinlikler düzenleyerek, kenti bir çekim merkezi haline getirmeyi hedefler. Bunun adına yapılması gerekenleri projelendirip uygulamaya koyar. Müdürlük, 5393 sayılı Belediye kanunu hükümleri uyarınca kamuoyu araştırmaları yapar veya yaptırır.

Belediye etkinliklerinin ve hizmetlerinin vatandaşlara yaygın olarak duyurulması ve yazılı ve görsel basında yer alan belediyemizle ilgili haber programı ve dokümanın düzenli bir medya takip sistemiyle elde edilmesini ve arşivlenmesini sağlar.

Ülke dışındaki yerel yönetimler ve her türlü kurum ve kuruluşlar ile kültürel, eğitsel, sanatsal ve ekonomik işbirliğini geliştirici ve zenginleştirici yönlerinin yapacağı katkıyı arttırmak için her türlü faaliyeti sağlar.

 

 

 

Gençlik Merkezi

 

Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Genlik Merkezi olarak vizyonumuz Milletine sevdalı, hürdüşünebilen, milli ve manevi değerlerine bağlı, cumhuriyet ve demokrasiyi benimsemiş, donanımlıbir gençlik yetişmesine katkıda bulunmaktır.

 • Serbest zamanlarında ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlemek,
 • Bedensel ve zihinsel gelişimlerini sağlayabilecekleri, zararlı alışkanlıklardan korunabilecekleri zemini hazırlamak,
 • Eğitim ve istihdamlarına yönelik kurs,seminer ve girişimcilik programları düzenlemek,
 • Akranlarıyla kaynaşmalarını, sevgi, saygı hoşgörü, nezaket gibi değerleri benimsemelerini sağlamak,
 • Ailenin kutsallığını, anne, baba ve diğer aile büyüklerine karşı sevgi ve saygı bilincini edinmelerini temin etmek,
 • Farklılıklarımız zenginliğimizdir anlayışını benimseyerek milli birlik ve beraberliğimize katkıda bulunmalarını sağlamak,
 • Karar alma ve uygulama süreçleriyle ilgili bilgilendirilmelerine ve bu süreçlere etkin şekilde katılımlarına imkan oluşturmak,
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimlerini kolaylaştırmaktır.

 

 

Gökkubbe

 

Isparta Belediyesi tarafından Batıkent Mahallesi’ne 50 dönümlük alanda yaptırılan Gökkubbe Ulusal Fuar, Kongre, Sergi Salonu inşaatında çatı kaplama işleri tamamlandı. Bunun yanında iç mekânda da sahne yapımı havalandırma sistemi çalışmaları ile zemin çalışmaları devam ediyor. Yine proje kapsamında yer alan 3 katlı otoparkın bodrum katında bulunan toplantı salonları, bay bayan mescitler başta olmak üzere sosyal alanlardaki çalışmalarda devam ediyor.

 

Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, Gökkubbe Ulusal Fuar, Kongre, Sergi Salonu inşaatında gelinen son noktayı belediye meclisi üyeleri ile birlikte inceledi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve teknik ekipten bilgiler alan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, her şehrin belli değerlerinin bulunduğunu, Gökkubbe’nin de Isparta’nın önemli değerleri arasında yer alacağını söyledi.

Gökkubbe’de gelinen son durumu yerinde gören Belediye Meclisi Üyeleri de, Başkan Günaydın’ın böyle bir tesisi Isparta’ya kazandırmasından dolayı son derece mutlu olduklarını kaydettiler. MHP’li Meclis Üyeleri tesislerin çok güzel olduğunu, çok yönlü bir tesis olarak kullanılacağını ve şehre ayrı bir değer katacağı yönünde birleştiler.

Meclis Üyeleri “Biz meclis üyeleri olarak vermiş olduğumuz karardan son derece memnunuz. Belediye Başkanımızın Isparta’ya böyle bir tesisi kazandırması hakikaten takdire şayandır. Gökkubbe çok teknolojik bir mühendislik yapısı. Isı, su yalıtımıyla ve tesis bakımından büyüklüğüyle Türkiye’de ender bir yapı. Ülkeye müthiş bir örnek. Gökkubbe birçok amaca hitap edecek şekilde yapılmış. Isparta’mızı, Türkiye’ye örnek olarak tanıtabilecek bir yapı. Her şeyiyle mükemmel bir yapı. Emsali bulunmayan bir yapı. Türkiye’de de böyle bir yapı yok. Başkanımıza böyle bir eseri Isparta’ya kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Gökubbemiz modern Türkiye’mizin modern Isparta’mıza yakışan bir tesisi olmuştur. Çok farklı amaçlar için kullanılabilecek, geleceğe, yeni jenerasyonlara da göğsümüzü gere gere armağan edebileceğimiz bir bina inşa ettik. Bu konuda Sayın Başkanımız başta olmak üzere diğer emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz” dedi.

Gökkubbe inşaatında sona doğru gelindiğini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, meclis üyeleri ile birlikte inşaatta incelemeler yaptıklarını dile getirdi. Günaydın,  “Bu yapı bir sosyal tesis değil. Bu yapı ekonomik, iktisadi ve prestij açısından önemli bir yapı. Şehirlerin ciddi belli değerleri vardır. Bu eser torunlarımıza, çok ileriki tarihlere teslim edilecek bir eserdir. Daha öncede söylemiştim, bunu bir kez daha tekrar ediyorum. Nasıl Eyfel Kulesi 200-300 sene bir Paris’i temsil ettiyse, bu da Isparta’mızın Eyfel Kulesi’dir. Kalıcı bir yapıdır. Statik olarak da depreme ve birçok konuya dayanıklıdır. Bütün, makas, bağlama, açıklık sistemleri ciddi bir hesap sistemiyle çözülmüştür. İşte Isparta’nın bir bayrağıdır burası. Yakında Isparta’mızı, Türkiye’mizi, İslamiyet’i ve bayrağımızı temsil edecek kulemizin en üstüne de hilaller yerleşecek. Evet bizim hilalimiz var. Yabancıların da haç işaretleri var, her yere koyuyorlar.  Isparta’da en büyük hilal de buraya konulmuş oluyor. Bunu da buradan kamuoyuna duyurmak istiyorum. Isparta’yı ve Türkiye’yi de temsil edecek işaretlerin de üzerine yerleştiği görülecek. Ülke milliyetçiliğinde ne kadar ve nasıl güzel olduğu da o takıldıktan sonra ortaya çıkmış olacak. Bunun da sevincini yaşıyorum. Bu tesis Isparta’mıza, bölgemize, Türkiye’mize hayırlı olması temennisinde bulunuyorum” görüşlerinde bulundu.

 

 

 

Kent Konseyi

 

KENT KONSEYİ NEDİR?

Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği’ne dayanarak kurulmuş yapılardır. Kuruluş amaçları; “kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek”tir. Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzmanlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını ifade eder.

KENT KONSEYİNE KİMLER KATILIR?

Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerden oluşur:

1-  Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,

2-  Belediye başkanı veya temsilcisi,

3- Sayısı 10’u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri,

4- Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve en az 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,

5-  Belediye teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,

6-  Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci,

7-  Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıf temsilcileri,

8-   Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi.

 

KENT KONSEYİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

1- Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortam yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

2- Sürdürülebilir Gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

3- Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasında katkıda bulunmak,

4- Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcıların, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

5- Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal v.b değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

6- Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

7- Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

8- Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

9- Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak

10- Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

11- Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

 

KENT KONSEYİNİN ÇALIŞMA İLKELERİ NELERDİR?

Kent Konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür.

1- YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

2-  Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer Uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

3- Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

4- Kent Konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,

5-  Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

6- Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

 

 

Huzur Evi

 

Isparta Belediyesi Huzur Evi olarak nitelikli bir yaşam sürdürmekte güçlük çeken birey ve grupların; maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesinin ve ihtiyaçlarının karşılanmasının bir insan hakkı olduğu anlayışı içinde, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunması ve hayat standartlarının iyileştirilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününü, alanlı ilgili olan kesimler ile işbirliği içerisinde yürütmektir.

 

Amacımız;

– Yaşlılarımıza karşı tutum ve davranışlarda daima sevecen, anlayışlı ve sıcakkanlı olma, – Yaşlılarımızı ihtiyaç duyabilecekleri her konuda destekleme, – Yaşlılarımıza özgüven kazandırma, – Yaşlılarımıza sosyal ve kültürel faaliyetlere katarak boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlama, – Yaşlılarımızın daha iyi imkânlarla yaşamalarının sağlanması, – Kuruluş ortamını aile ortamı ölçütlerinde görebilme, – Yaşlılarımızın sosyal ve kültürel faaliyetlere katılarak kendilerini toplum içerisinde ifade etmelerini sağlama, – Yaşlılarımızın bulundukları düzeyden sosyal yaşama dâhil olabilecek en iyi düzeye çıkarabilme, – Yaşlılarımızı psiko-sosyal açıdan sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırma, – Kuruluş ortamını aile ortamı ölçütlerinde görebilme, – Yaşlılarımızı ve yakınlarının kuruluşumuzdan aldığı tüm hizmetlerden memnuniyetini sağlama,

 

 

KURS MERKEZLERİ