Ismek

Hedef Kitlemiz: Dünya genelinde yetişkin eğitiminin profili, toplumlara ve katmanlarına göre hayli çeşitlilik göstermektedir. Ülkemizdeki en yaygın yetişkin eğitim kurumu olan ISMEK’ in hedef kitlesi de oldukça zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Kursiyerlerimiz arasında: en kadınları, genç kızlar ve erkekler, işsizler, halen bir işte çalışanlar, yaşlılar, emekliler vb. toplumun her kesiminden insanlar bulunmaktadır. Örgün eğitimin herhangi bir kademesinden ayrılmış kursiyerlerimizin yanında bu kurumlardaki eğitimlerini en üst düzeyde tamamlamış olanlar da ISMEK eğitimlerini tercih edebilmektedir.

               ISMEK’ te eğitim alabilmek için 15 yaşını doldurmak gerekmekte, üst yaş sınırı ise bulunmamaktadır. Zorunlu ilköğretim yaşını tamamlamış her vatandaşımız ISMEK kursiyeri olabilmektedir. Bunun yanında 15 yaşından küçükler içinde kurslar vermekteyiz. Kayıtlar her yıl Eylül ayında yapılmakta; dersler Ekim ayında başlamaktadır. Haziran ayında ise eğitim dönemi sona ermektedir. Yılda üç dönem hizmet verilmektedir. MEB’ nin belirlediği müfredatlar çerçevesinde 3-3.5 ay eğitimlerimiz sürmektedir. Branşın kredisini dolduran ve başarılı olan kursiyerlere SDÜ (Süleyman Demirel Üniversitesi) onaylı kurs bitirme sertifikası verilmektedir. ISMEK’ in vermiş olduğu SDÜ onaylı kurs bitirme belgeleri bütün Türkiye’ de geçerlidir.

               Sosyal Fonksiyonlar: ISMEK eğitimleri, Isparta’ lıların içindeki yetenekleri keşfedip ortaya çıkarmakta, istihdam edilebilirliklerini artırmakta, farkındalıklarını ve birikimlerini zenginleştirmekte, üretip gelir elde etmelerine imkan hazırlamaktadır. Kursiyerlerimizi rehabilite eden, yalnızlıktan kurtaran ve dostluklar kurdurarak sosyal bir çevre edindiren, özgüven kazandıran kurs merkezlerimiz birer kültür mozaiği olması açısından da önem taşımaktadır. Eğitimlere katılan guruplar arasında; yaş, din, dil, ırk, uyruk, eğitim düzeyi, cinsiyet, meslek, statü vb. hiçbir ayrım gözetilmeden pek çok insan kurs merkezlerinde bir araya gelmektedir. Bu ortamlarda kültürel paylaşım ve etkileşim en üst şekilde gerçekleşmektedir. Bu açıdan ISMEK eğitimleri, toplumsal barışın korunup geliştirilmesi hususunda çok önemli fonksiyonlar icra etmektedir.